Educar la mirada, la mà i el sentiment.


Quant mes sàpigues mirar fora
mes creixeràs per dins.
Mirar és la forma d'eixamplar
el nostre espai interior.
Eulalia Bosch

Joan Fernández Cursach

Irene Verdú Esparza

divendres, 13 d’agost de 2010

LES MANS MISTERIOSES


“Els artistes de la prehistòria també van inscriure signes estranys en les grutes, especialment eixes famoses mans aplicades a les parets com a enigmàtiques firmes. Aplicant en la roca la mà coberta de pintura, els nostres avantpassats obtenen el que s'anomena “mà”. També realitzen “mans” segons la tècnica de la plantilla: apliquen primer la mà sobre la paret i bufen el color al voltant; es mostra llavors el dibuix del contorn dels dits.

Estes mans, positives o negatives, era una pràctica prou universal. Des de sempre i a tot arreu els homes han reproduït així les seues mans en les roques. Podien tindre la finalitat d'entrar en contacte amb els esperits de darrere de les parets.”
                                                 Jean Clottes
                                 “La història més bella de l'home”
ACTIVITAT
Aquest tipus d'activitat pot servir per a múltiples iniciatives de tipus plàstic: l'estampació, el collage, el volum, la utilització del color en llibertat, la composició i distribució de formes. Però a més servirà per a acostar a l'alumnat a què descobreixen les grans possibilitats d'expressió que tenen les mans.
Materials necessaris
· Folis, retoladors, pegament de barra, tisores.
· Murals de cartolina negra o paper continu fosc.
· Material molt variat: ceres, pintures d'aigua, llanes, periòdics i revistes, retalls de teles, etc.
· Música relaxant.

Recomanem

És convenient projectar una sèrie de pintures rupestres on es poden trobar unes quantes obres en les quals destaquen les mans.
Les mans han tingut molta importància al llarg de la Història de l'Art. Hi ha obres en què les mans són les autèntiques protagonistes. Als exemples assenyalats volem afegir estos altres: Leonardo da Vinci: “La Mare de Déu de les Roques” i “L'última cena”; Bernini: “Apol·lo i Dafne”, “L'èxtasi de Santa Teresa”. Els exemples es poden multiplicar.Plantejament de l'activitat
Hi ha moltes maneres de dur a terme asta activitat. Presentem alguns suggeriments:
Realitzar una breu sessió d'expressió corporal amb les nostres mans. L'alumnat mourà les mans per a anar prenent diferents expressions: mans furioses, mans delicades, mans orants, etc.
Pot ajudar-nos el següent poema de Raimon: Cançó de les mans.

De l'home mire sempre les mans.
Mans de xiquet, ben netes, mans de xiquet que és faran grans.
Mans que en la nit busquen allò que no troben mai.
Mans dels que maten, brutes;
mans fines que manen matar.
Mans tremoloses, eixutes,
mans tremoloses, mans dels amants.
De l'home mire sempre les mans.
Mans tan dures dels que passen fam.
Mans tan purés de quan érem infants.
De l'home mire sempre les mans.
Raimon

· L'alumnat fa una silueta de la seua mà, amb els dits oberts, utilitzant retolador negre. Quan la música comença a sonar, els demanem que deixen portar la seua mà lliurement i decoren capritxosament l'espai interior de la silueta de la mà.
Els demanem que facen tot tipus de decoració gràfica que sàpiguen: punts, ratlles, en zig-zag, en espiral, bucles, estrelles, ondes, etc. podem deixar caure alguna consigna en determinats exercicis: no deixar buits per comoditat.
Poden omplir la silueta de la mà amb trossets de tela, llana, retalls de paper...
conforme van acabant el seu treball, cada persona retalla la seua “mà decorada” i la pega al mural col·lectiu. Al seu costat pot firmar. Cadascun busca o tria el seu lloc en el mural col·lectiu.

· Realitzar un mural “creatiu” amb els rebutjos de retallar les mans. Deurem tindre un altre gran mural preparat i sense que el sàpiga l'alumnat, proposar un treball de modificació, creació o canvi a partir dels rebutjos del foli retallat. Hi haurà gent que no tindrà els retalls, altres estaran en la paperera o en terra i altres que es conservaran bé. La proposta és molt àmplia. No proposem cap treball concret, sinó que modifiquen i creen alguna cosa amb les restes del paper: poden utilitzar altres materials complementaris si ho desitgen.

· Una altra possibilitat: utilitzant pintura de dits o temperes pintem la palma de la nostra mà. Posteriorment l'alumnat anirà estampant la seua mà pintada sobre el mural, deixant així la seua empremta. Es pot fer basant-se en la llibertat en el color o jugar amb els colors freds, càlids, primaris, diferents tons d'un mateix color, etc. el docent podrà donar alguna orientació.

· Fer mans en “negatiu”. Es pot treballar en parelles. Es tracta d'omplir l'exterior de la mà que s'haurà estès sobre el foli i amb els dits oberts. Es pot utilitzar un esprai o pintura líquida i empolvorar-la al voltant de la mà. El resultat és màgic.
· També es poden realitzar treballs en volum. En aquest cas s'empraran llanes, teles, pasta de paper.


LA NOSTRA OPINIÓ

Creiem que l'aportació d'esta activitat és que pot ajudar-nos a descobrir que les diferents postures que poden prendre les mans poden ser emprades per a expressar els nostres sentiments. L'anàlisi de les distintes expressions que hàgem vist i treballat, pot ser un medi important per a aconseguir acostar-nos a l'obra artística.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Entrades relacionades

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...